MIRC is a wellknown web Relay Chat purchaser used by participants and firms to keep up a correspondence, share, play and work with each and every other on IRC networks world wide. Serving the internet community for over two a long time, mIRC has advanced into a strong, dependable and enjoyable piece of technology. That you could learn about mIRC right here.

MIRC, dünya çapında IRC ağlarında birbirleriyle yazışmak, paylaşmak, oynamak ve çalışmak için katılımcılar ve firmalar tarafından kullanılan tanınmış bir web Relay Chat alıcısıdır. İnternet topluluğuna iki yıldan uzun bir süredir hizmet veren mIRC, güçlü, güvenilir ve eğlenceli bir teknoloji parçasına dönüştü. Burada mIRC hakkında bilgi edinebilirsiniz.