Bir yazarın gmeşhurk olaylar arasından seçtiği bir konuyla ilgili kendine özgü görüş ve düşüncelerini fazla derinleştirmeden karşısındakilerle konuşuyormuş şeklinde anlattığı yazı türüne “söyleşi (söylekişi)” denir. Bir öteki deyişle güncel bir konuda yazarın okuyucuyla konuşuyormuş gibi samimi ve anlaşılır bir dille yazdığı, her türlü özentiden uzak yazılara söyleşi denir. Bu yazı türünde yazar, ele aldığı mevzuyu derinlemesine incelemez, bilimsel bir kanıtlamaı da amaçlamaz. Yazarın amacı okuyucuyla samimi diyaloglar kurarak bir tek düşüncelerini açıklamaktır. Bu yazılar genellikle gazete ve dergilerde yayınlanır. Hatta gazetelerde söyleşi (söyleşi) adı altında bu tür yazıların kaleme alındığı köşelerde bulunabilir. Söyleşi yazılarına eskiden “musahabe” denirdi.